Detta behöver du göra innan vi byter din vattenmätare