Telge Tillväxt

Telge Tillväxt är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Telge och Arbetsförmedlingen och storföretagen Scania, Mekonomen, Peab, ICA Maxi Vasa handelsplats och Sodexo. Syftet med samarbetet är att minska ungdoms­arbetslösheten.

Uppdrag

Telge Tillväxt ska anställa arbetslösa unga vuxna från Södertälje kommun och i samarbete med näringsliv och offentlig sektor ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning för att göra dem anställningsbara.

Under en ettårig anställning ska ungdomarna erbjudas möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras självkänsla och möjligheter till anställning. Under anställningstiden ska ungdomarna själva aktivt söka andra arbeten eller studier.

Sedan starten 2011 har 150–200 ungdomar per år fått möjligheten att komma till Telge Tillväxt. Två tredjedelar har gått vidare till fortsatt utbildning eller andra jobb.

Affärsidé

Telge Tillväxt har som enda syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Den samhälleliga vinsten är enorm för varje ungdom som börjar försörja sig själv. Förutom de sociala och känslomässiga fördelarna för varje enskild person så handlar det om en samhällsbesparing på 15–20 miljoner per individ fram till pensionsåldern.

Bakgrund

Telge Tillväxt började genom ett projekt, Telge Sommar, redan 2010. Avsikten då var att ge sysselsättning åt ett 50-tal arbetslösa ungdomar som under några sommarmånader gav Södertäljes grönytor välbehövlig puts.

Projektet föll väl ut och förlängdes i omgångar, och det visade sig att flera av ungdomarna gick vidare till andra jobb eller sökte sig till vidareutbildningar. Beslut fattades om att permanenta verksamheten och Telge Tillväxt bildades 2011.

Dokument

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport.

Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.