Telge Nät

Telge Nät äger, driver, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Telge Nät bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Uppdrag

Telge Nät ska genom att sköta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, pålitliga och hållbara tjänster med positiv miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser. Bolaget ska också erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärmesystemet.

Affärsidé

Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten, energi- och kommunikationslösningar. Telge Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Tjänster

Vatten och avlopp

Telge Nät levererar dricksvatten och renar avloppsvatten inom Södertälje, Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo. Verksamheten bedrivs i enlighet med vatten- och avloppslagstiftningens självkostnadsprincip.

Elnät

Telge Nät levererar el i Södertälje och Nykvarns kommuner. Verksamheten bedrivs enligt Energimarknadsinspektionens (EI) och Svenska Kraftnäts krav på leveranssäkerhet i elnätet och följer EI:s intäktsram.

Värme och kyla

Telge Nät säljer och levererar resurseffektiv och klimatsmart värme och kyla i Södertälje och Nykvarns kommuner. Verksamheten är arbetsmiljöcertifierad och certifierad enligt ISO 14001. Bolaget erbjuder också service inom området energitjänster.

Stadsnät

Telge Nät bygger och underhåller fibernät i Södertälje kommun och säljer och levererar anslutningar. Stadsnätet är byggt med den senaste fibertekniken och tjänsteutbudet är öppet och konkurrensneutralt för att ge rättvisa förutsättningar för näringsverksamhet.

Dokument

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport.

Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.