Telge Bostäder

Telge Bostäder grundades 1948 och är idag Södertäljes största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar cirka 9 500 bostäder. Telge Bostäder erbjuder bostäder i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Uppdrag

Telge Bostäder ska genom förvaltning och förädling av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Det ska ske genom att erbjuda ett varierat bostadsbestånd med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Affärsidé

Telge Bostäder förvaltar och utvecklar ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Bolaget erbjuder bra boende i attraktiva, trygga och levande stadsdelar där de boende känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Fastighetsbestånd

Telge Bostäder har ca 9 500 bostäder varav ca 650 radhus i 23 områden. Bostadsområdena finns i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna. Samtliga lägenheter är hyresrätter och består av allt från ett rum och kokskåp till sju rum och kök. Men även andra boendeformer förekommer:

  • seniorboende
  • studentboende
  • kollektivboende
  • trygghetsboende
  • tillgängligt boende

Nybyggnation

Fram till 2036 ska Telge Bostäder bygga minst 3 000 bostäder, men det kan bli så många som 5 000.

Dokument

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv ska vi komplettera årsredovisningen med en årsrapport.

Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven, miljörapportering m.m.