Olika bolag, samma mål

Södertälje: en bättre plats för människor och företag

Telge ägs av Södertälje kommun och är till för alla som bor och verkar i Södertälje. Koncernen består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda dotterbolag och bolag som Telge är delägare i.

Vi erbjuder bostäder och tjänster som är kopplade till bostad och boende, men också science center och bemanningstjänster. En mycket viktig uppgift är också att hjälpa unga människor ut i arbetslivet.

Vi gör helt enkelt samhällsnytta på kommersiella grunder och bidrar ekonomiskt till kommunen genom det överskott vi skapar.

Vårt uppdrag: förbättra, attrahera och leverera

Södertälje kommun har givit oss ett tydligt uppdrag som kan sammanfattas i nedanstående punkter. Telge ska:

 • Minasidorikon

  Erbjuda Södertäljeborna tjänster och service som förbättrar deras vardag

 • Händerikon

  Jobba för och bidra till ett attraktivare Södertälje

 • Återbrukikon

  Skapa ett ekonomiskt överskott och bidra ekonomiskt till kommunen och kommuninvånarna

 • Tipsikon

  Utmana och stimulera konkurrensen inom sina respektive branscher

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.

Läs mer om Telgekoncernen

Koncernledning

Juan Copovi-Mena koncernchef
Christina Osswald HR-direktör
Jörgen Austler ekonomi- och finansdirektör
Maria Richtnér hållbarhetschef
Robert Nordström chef Telge Affärsstöd, Telge AB
Frank Strand chef Affärsutveckling och Projektstyrning, Telge AB
Therese Paulsen koncernkoordinator
Anna Josefsson vd Telge Nät
Vesa Hiltula vd Telge Återvinning
Pontus Werlinder vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö
Krister Mellström vd Telge Fastigheter
Elin Lydahl vd Tom Tits Experiment
Cecilia Ståhl vd Telge Tillväxt
Måns Frostell vd Södertälje Hamn
Maria Dahl Torgerson vd Telge Inköp
Johannes Boson vd Telge Energi