Hushåll kompenseras för höga elpriser

22-06-09 Telge Nät

Regeringen har beslutat om elpriskompensation för hushåll som drabbats av vinterns höga elpriser för perioden december 2021 till mars 2022.

Elnätsbolagen har fått uppdraget att administrera och betala ut kompensationen.

Elpriskompensation - en utbetalning för samtliga månader

Du som är elnätskund hos oss på Telge Nät och har rätt till kompensation kommer få ersättningen för december, januari, februari och mars som en engångsutbetalning.

Utbetalningarna görs under vecka 33. Fördelen för dig som kund är att du får hela ersättningen utbetald vid ett tillfälle.

Anmäl ditt bankkonto innan 10 augusti 2022

För att du ska få din utbetalning så snabbt och smidigt som möjligt behöver du anmäla till vilken bank och vilket kontonummer du vill ha pengarna överförda.

Notera att du inte behöver vara kund hos Swedbank för att registrera dig.

Anmäl ditt konto här

Glömt att anmäla bankkonto?

Om du inte anmäler ditt kontonummer innan 10 augusti betalas kompensationen i stället ut via en utbetalningsavi. Du kan lösa in din utbetalningsavi utan kostnad online, eller besöka ett Swedbank- eller Sparbanken-kontor.

Om du väljer att lösa in din avi hos ett ombud tillkommer en avgift. Information om aktuella avgifter finns på din avi.

Vad händer nu?

  • 1. Du som har rätt till kompensation och är ansluten till vårt elnät kommer att få ett informationsbrev skickat till dig via post eller mejl i början av juni. I brevet står det hur mycket pengar du kommer få tillbaka och för vilken period.
  • 2. Senast den 10 augusti behöver du anmäla ett bankkonto för att få pengarna till den bank och det kontonummer du önskar. Det gör du till Swedbanks kontoregister. Uppgifterna ska höra till en svensk bank. Notera att du inte behöver vara kund hos Swedbank för att registrera dig.
  • 3. Utbetalningen görs till det kontonummer du angivit under vecka 33. Om du inte har möjlighet att anmäla konto till Swedbank får du pengarna via en utbetalningsavi som skickas till dig med posten.

Hur mycket pengar får jag?

Regeringen har tagit fram en ersättningsmodell utformad som en trappa där storleken på kompensationen baseras på din förbrukning per månad.

Ersättning för perioden december 2021 till februari 2022

  • Den lägsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 100 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning från 700 kWh.
  • Den högsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 2 000 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning på 2 000 kWh eller mer.
Så ser ersättningstrappan ut
Förbrukning (kWh) Stöd per månad (kr)
700-899 100
900-999 200
1 000-1 099 300
1 100-1 199 400
1 200-1 299 500
1 300-1 399 700
1 400-1 499 900
1 500-1 599 1 100
1 600-1 699 1 300
1 700- 1799 1 500
1 800-1 899 1 700
1 900-1 999 1 900
Över 2 000 2 000

Ersättning för mars 2022

  • Den lägsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 100 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning från 400 kWh.
  • Den högsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 1 000 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning på 2 000 kWh eller mer.

Mer information

För mer information om elpriskompensationen hänvisar vi till regeringens webbplats. Där hittar du vanliga frågor och svar och länkar till pressmeddelanden.

Skydda dig mot bedrägerier

Vi på Telge Nät kontaktar aldrig dig via mejl eller telefon för att be dig om ditt bank-id.