Så här går mätarbytet till

Att byta ut cirka 55 000 elmätare, 4 500 vattenmätare och 2 500 fjärrvärmemätare på kort tid är ett omfattande arbete. För att alla ska känna till och förstå vad mätarbytet innebär arbetar vi tillsammans med berörda fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, organisationer och andra relevanta aktörer i samhället.

Innan mätarbytet