Våra kommunala lokaler

Ett av våra viktigaste uppdrag är att tillgodose Södertälje kommuns behov av fastigheter och lokaler. I vårt lokalbestånd finns förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar samt ett stort antal verksamhetslokaler för alla de kommunala verksamheterna.

Vårt uppdrag