Våra kommersiella lokaler

Telge Fastigheter har ett stort antal lokaler för olika kommersiella ändamål – från restauranger och butikslokaler till kontor.

Hus och lokaler för alla behov