Fjärrvärme – hållbart och klimatsmart

Fjärrvärmen kommer från tillvarataget avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Istället omvandlas det till värme för många bostäder, företag, sjukhus, skolor etc. Istället för att alla har varsin värmekälla finns det en stor som värmer tusentals hem och fastigheter. Det gör mycket för klimatet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Ett sätt att spara energi