Pristaxa fjärrvärme

Från 1 september 2021 höjdes fjärrvärmepriset med 1 procent.

Prislista för företag och bostadsrättsföreningar