Fjärrkyla – naturlig svalka

Fjärrkyla är som fjärrvärme – fast tvärtom. Det är kallt vatten som distribueras i rör till fastigheter för att kyla ner ventilationsluften till en behaglig temperatur.