Tips och råd

Genom att trimma in företagets eller bostadsrättsföreningens fjärrvärmeanläggning bidrar du till effektivare utnyttjande av fjärrvärmen och faktiskt till att hela systemet fungerar bättre.

Trimma in företagets fjärrvärmeanläggning. Vi lär dig hur.

Målet: låg returtemperatur