Målet: att minska arbetslösheten bland unga och utrikesfödda kvinnor

Telge Tillväxt är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor (Södertälje kommun, Telge och Arbetsförmedlingen) och ett antal svenska storföretag. Målet med samarbetet är att skapa nya lösningar på ett stort samhällsproblem: arbetslösheten bland unga vuxna och utrikesfödda kvinnor.

Vårt viktiga uppdrag