Företag som gör skillnad

När du samarbetar med Telge Tillväxt löser du inte enbart dina egna resursbehov. Du gör även en viktig samhällsinsats och bidrar till att fler av Södertäljes unga vuxna och utrikesfödda kvinnor kommer ut i arbetslivet. Här nedan räknar vi upp några av våra kunder som gjort – och gör – skillnad. Du är varmt välkommen i klubben!

Scania