Så fungerar det

Telge Nät levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme. Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör under marken och värmer både bostäder, företag, skolor och sjukhus i Södertälje och Nykvarn.

Värme skapas tillsammans