Detta behöver du göra innan vi byter din fjärrvärmemätare