Byte av fjärrvärmemätare

Under de närmaste två åren byter vi ut alla fjärrvärmemätare hos våra kunder. Bytet görs för att mätaren ska fungera med vårt nya insamlingssystem för mätvärden, som uppdateras i samband med elmätarbytet.

Vi byter till smarta fjärrvärmemätare

Fjärrvärmemätarna byts ut löpande i samband med din nästa revision. Bytet är kostnadsfritt och du kommer få information i god tid innan det är dags att byta din mätare. Vid bytet kommer äldre mätare bytas ut till smarta mätare med automatisk avläsning.

Du som har både el-, vatten- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen, eftersom bytet utförs av två olika arbetslag – elektriker och VVS-installatörer.

Frågor och svar om bytet av fjärrvärmemätare

Nej, det gör vi aldrig. Får du ett samtal där personen pratar om mätarbytet och ber dig logga in med bank-id, så avsluta samtalet. Detta är ett bedrägeriförsök.

Under perioden 2022-2024 kommer Telge Nät att byta ut alla el, vatten och fjärrvärmemätare i Södertälje och Nykvarns kommun. Vi på Telge Nät ber aldrig våra kunder att uppge sitt bank-id, i något sammanhang, via telefon. Samma regler gäller självklart även för vår samarbetspartner OneCo, som utför mätarbyten på uppdrag av Telge Nät.

Betrakta alltid ditt bank-id som den identitetshandling det är.

Känner du dig osäker, be att få ringa upp Telge Nät själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar på Telge Nät, eller hos vår samarbetspartner OneCo.

Kontakta vår kundservice

Idag skickas mätvärdet från fjärrvärmemätaren in via elmätaren. Då vi byter alla elmätare till smarta mätare behöver även insamlingssystemet bytas ut – vilket innebär att även fjärrvärmemätaren måste bytas ut.

Vi byter fjärrvärmemätaren för att den ska fungera med vårt nya insamlingssytem för mätvärden.

Vi kontaktar dig i god tid innan bytet med praktisk information samt tid och datum för bytet och ifall du behöver vara hemma när vi kommer.

Säkerställ att vi enkelt kan nå dig. Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt, så vi kan nå dig på ett smidigt sätt inför och under mätarbytet

Ett normalt fjärrvärmemätarbyte tar cirka 1 timme. I vissa fall kan det ta längre tid, om det till exempel är svårt att ta loss den gamla mätaren.

Under arbetet kommer värmen vara avstängd i cirka 30 minuter, då finns endast tillgång till kallvatten.

En vanlig villamätare har en livslängd på cirka tio år medan mätare i större anläggningar behöver bytas ungefär vart femte år. Detta görs för att kunna säkerställa kvalitet och mätnoggrannhet.

Varje tekniker kontrollerar sitt eget arbete enligt gällande elsäkerhetsanvisningar. Utöver det genomförs kontinuerliga stickprov, så kallade kvalitetskontroller, av vår samarbetspartner OneCo.

Om vi behöver besöka dig för kvalitetskontroll efter mätarbytet får du ett informationsbrev i god tid innan vi kommer.

Om du är hemma vid bytet och olyckan är framme, prata i första hand med tekniker på plats. Annars hör du av dig till vår samarbetspartner OneCo:s kundtjänst. Ta gärna ett foto på skadan innan något eventuellt flyttas eller lagas.