Tips och råd

Genom att trimma in och sköta om din fjärrvärmeanläggning bidrar du till effektivare utnyttjande av fjärrvärmen och till att hela systemet fungerar bättre. Om du dessutom minskar din energianvändning kan du påverka din egen energikostnad.

En väl intrimmad fjärrvärmeanläggning spar energi. Vi lär dig hur du gör.

Målet: låg returtemperatur