Hur fungerar effektavgiften?

Följ våra två exempelfamiljer i deras vardagsbestyr och få tips om hur du kan spara pengar genom smart elanvändning.

Så sparar familjen Söder pengar på smart elanvändning i vardagen