Varför behövs en ny modell för prissättning av el?

Omställningen till ett hållbart, elektrifierat och digitaliserat samhälle pågår. Elektrifieringen i kombination med digitaliseringen innebär ett ökat behov av el. Det här gör att det under perioder blir trångt i elnätet, speciellt när vi är många som använder el samtidigt.