Byte av elmätare

Den nya elmätaren ger dig bättre överblick och kontroll över din elanvändning – och det blir enklare att använda nätet smart och när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du koppla klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller.

Allt om den nya elmätaren