Förråd

När du hyr en bostad av oss ingår oftast minst ett förråd. Ibland krävs mer förvaringsyta – då kan det vara bra med extra förrådsutrymme. Behöver du hyra ett förråd? Här kan du läsa mer.

Behöver du mer plats? Hyr ett till förråd