Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för äldre hyresgäster som inte vill bo på äldreboende men som samtidigt önskar lite mer service än vad som finns i ett vanligt hem. Syftet är att ge extra trygghet och stimulera till fler möten mellan människor.

Trygghetsboendet är till för dig som är 70 år eller äldre och som söker en bostad med högre krav på tillgänglighet både i bostaden och i utomhusmiljön.