Seniorbostäder

Dags att bo lite bekvämt? För dig som är 65 år eller äldre kan vi erbjuda seniorbostäder. Det är bostäder med hög fysisk tillgänglighet och ökade möjligheter till gemenskap. Våra seniorbostäder har höga krav på trygghet och säkerhet. Om lägenheten inte ligger på markplan så finns det hiss upp till den.

Förmedling

Seniorbostäder förmedlas enligt samma regelverk som övriga bostäder.
Är du 65+ och söker ett bekvämt seniorboende så hittar du våra lediga lägenheter här. Alla seniorbostäder är märkta med 65+.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för våra äldre hyresgäster. Den har tagits fram för att ge extra trygghet och stimulera till fler möten mellan människor.

Trygghetsboendet är till för dig som är 70 år eller äldre och som söker ett boende med högre tillgänglighet, dels i själva bostaden men också i utomhusmiljön.

Tillgängligt boende

Det finns mycket att vinna i livskvalitet genom ett framkomligt och tillgängligt boende. Till exempel att äldre kan bo kvar hemma längre, det bidrar till minskad omflyttning, stabilare bostadsområden och mindre behov av äldreboenden.